حالا

از میان این هفتاد میلیون ، سه نفر را به دست دولت ایران به قتل می رسانیم

نعمت صفوی

مهدی پ

محسن ج

با قرار دادگاه های شهرستان های اردبیل، تبریز، شیراز  یکی از همین روزها به دار کشیده می شوند

.

این سه نفر همجنسگرا هستند . هر سه در نوجوانی عاشق پسری شده اند. هیچ کدام این سه نفر به معشوق شان تجاوز نکرده اند

.

این سه نفر از خانه ی معشوق شان چیزی ندزدیده اند. با چاقو معشوق شان را به قتل نرسانده اند. توی صورت معشوق شان اسید نپاشیده اند. فقط عاشق معشوق شان شده اند و  به احتمال بسیار بسیار زیاد معشوق شان را در آغوش کشیده اند

۹ نوامبر ۲۰۰۹