در جواب

جنبش زنان «درست ترین» و «واقع بینانه ترین» و «فراگیرترین» و «روشن فکر ترین» و «موفق ترین» تشکلی  است که ما در طول تاریخ مان دیده ایم. هیچ کج و کولگی در جنبش زنان وجود ندارد.

مشکل جنبش زنان نیست، به این هم نگاه کن که  زنان، حتی زنان تشکیل دهنده ی جنبش، با جنبش زنان تفاوت دارند. جنبش زنان، الان موجودی است در کنار زنانی که تشکیل اش داده اند، از آن هاست ولی خود آن ها نیست، یک خود دیگر است.

مشکل، جمهوری اسلامی هم نیست.

مواردی که یک زن، به عنوان یک فرد رو در روی دولت قرار می گیرد، بسیار کمتر از تمام بیست و چهار ساعت شبانه روزی است که رو در روی ساختار خانوادگی و شبکه های ارتباطی اجتماعی قرار دارد و این شبکه های ارتباطی فقط در بعضی از طبقات اجتماعی زنان مجموعه ی خود را اعدام می کنند، در بقیه ی طبقات، رفتار خشونت آمیز ندارند.

از این گذشته، جمعیت زنان ایرانی خارج از ایران، جمعیت عظیمی است که  بیرون از ایران و بیرون از دسترس جمهوری اسلامی و بیرون از تیررس مستقیم فرهنگی است. زنان ایرانی که در خارج از ایران زندگی می کنند می توانستند اگر می خواستند جنبش زنانی را شکل بدهند که فارغ از بگیر و ببندهای دولت ایران، و فارغ از کنترل خانواده، زن را  مطرح کند. زنانی که در خارج از ایران زندگی می کنند و همه گونه امکانات فعالیت اجتماعی دارند، و همه گونه امکان پخش و نشر دارند و همه گونه امکان استفاده از کمک های دولتی و اجتماعی و ایجاد نمونه برای طرح مساله ی زن و انتخاب های زن دارند، تشکل  زنان ندارند، می توانستند داشته باشند. زنها در خارج از کشور برای مطرح کردن چهره ی زن بیرون از چارچوب نقش های اجتماعی، متشکل نشدند مانع شان هم جمهوری اسلامی نیست. حتی کسانی که در فضاهای مجازی تمرین خروج از چهره ی سنتی را کردند  در زندگی شخصی دوباره به درون آن چهره فرو رفتند. حفظ این چهره، حافظ چه سودی است؟ غیر از این است که زنان، در حفظ سنت های فرهنگ مرد سالار، خود صاحب نفع اند، و خارج شدن از این چهره، در مقطع زمان الان، فقط نیاز حیاتی زنان همجنسگرا است؟ مشکل زنان، مجازات شدن نیست، از دست دادن است، از دست دادن چی؟

مشکل زنان هستند و آن بخشی از زنان که امکان انتخاب دارند و آن بخشی که علاقه به انتخاب دارند و آن بخشی که با وجود امکان انتخاب و علاقه به انتخاب، به دلیل عادت به شرایط یا ترس از نامعلوم یا ترس از از دست دادن موقعیت اجتماعی یا ترس از ایجاد تشنج یا ترس از عدم حمایت ساختارهای حمایتی فرهنگی یا ترس از نشناختن چهره ی خود در آینه اگر به درد مصرف خانواده نخورند و اگر مورد استفاده ی جنسی برای جنس مخالف نداشته باشند است، انتخاب نمی کنند که زن باشند، و تعریف شخصی خود را از زن  بودن خود به دست بدهند. مساله این است که شباهت عجیبی است بین استفاده ای که کمپین یک میلیون امضا و جنبش زنان از چهره ی سیمین بهبهانی می کند، و استفاده ای که فرهنگ مردسالار از چهره ی زن نجیب و مقاوم می کند. مساله دقیقا سر این است که آیا زنان می دانند که در مبارزه ی فردی و شخصی خود، چه چیزی را می خواهند از دست بدهند و برای به دست آوردن چه چیزی تلاش می کنند؟

مساله سر خوب بودن یک جنس از زنان و بد بودن یک جنس دیگر از زنان نیست، سر نیاز به تغییر چهره ای است که چهره ی طبیعی و مادرزاد نیست حتی، پرداخته شده است. مساله سر این است که زن همجنسگرا کشف کرده است که می تواند این چهره را بردارد بگذارد توی کشوی لباس. این کشف را با مطالعه ی متون دانشگاهی و ورق زدن تئوریهای فمینیستی نکرده است، این یک نیاز درونی است که منجر به کشفی حیاتی شده. این کشف با تماشای جهان خانه و کوچه و روابط ناآشنای آدم های عمود بر هم شکل می گیرد و آن چهره ای که ناچاری روی صورت خودت بپوشی تا شبیه دیگران باشی، غیرقابل تحمل می شود.

حالا زن های دگرجنسگرا، با این چهره مشکل ندارند. آن ها می خواهند این چهره را مطابق مد روز روی صورت بگذارند، یا سایزش را خودشان انتخاب کنند. این تفاوت خیلی بنیادی است. آیا اگر فشار دولتی از روی زنان برداشته شود، زنان حاضرند از منافعی که خانواده در صورت حمل این چهره در اختیارشان می گذارد چشم بپوشند؟ حاضرند به خانواده بگویند حاضر نیستند به هیچ قیمتی، نه با این قیمت، به هیچ قیمتی، این چهره ی ساخته و پرداخته شده را حمل کنند؟

انقلاب این جا موردی ندارد، نیاز به تصمیم گیری های فردی است و فرارهای فردی و تشکیل جامعه ای  که می داند که ضرورت امروز، وارد کردن ویژگی های طبیعی همجنسگرایی در گفتمان غیر طبیعی جامعه است.

۱۸ فوریه ۲۰۰۹