مشکل من این نیست که شبانه‌روز با شدت عجیب و غریب خون می‌ریزد از من

مشکل من این است که خیابان‌ها و اداره‌ها به وضعیت من که شبانه‌روز و با شدت عجیب و غریب در حال خونریزی‌ام  عادت ندارند

نه جایی هست که بیست دقیقه یک بار نوار بهداشتی را عوض کنم نه مردم قادرند تحمل کنند و وقتی من با لباس خونی در خیابان و اداره می‌روم و می‌آیم سرشان به کار خودشان باشد و زندگی‌شان را بکنند

چرا شهر خودش را به وضعیت‌های غیر معمول عادت نمی‌دهد تا به کار و زندگی‌ام برسم ؟

۶ آگوست۲۰۱۲