در ترکیه ام اما ترکیه را نمی بینم فقط بچه های خودمان را  می بینم در خانه های کهنه و در هم ریخته ی شهرهای کوچک و دورافتاده ی ترکیه که زندگی عجیبی را می گذرانند از خاطرات پناهندگی سی سال پیش خودم وحشتناک تر و مضطرب تر و تنهاتر

خانه های غالب پناهجوها قابل زندگی نیست. غالب پناهجوها از هیچ امکان مالی برای تامین مخارج خود برخوردار نیستند. غالب پناهجوها دچار بیماری های سخت و مزمن و خطرناک اند. غالب پناهجوها از ناراحتی های شدید روحی و عصبی رنج می برند. تمام پناهجوها غرق امیدند و می خواهند از اینجا بروند و جایی دیگر یک نفس هوای آزاد بکشند و اجازه ی کار و زندگی و شادی و عاشق شدن و ریشه گرفتن و تعلق داشتن داشته باشند.

همه پناهجوها نفس شان در ایران بند آمده است. همه ی پناهجوها آماده اند هر کاری از دستشان برمی آید برای بهبود شرایط اینجایی که الان هستند بکنند و هوای همدیگر را داشته باشند تا همه از اینجا به سلامت بیرون بروند. همه برای زمانی که در استرالیا و امریکا و کانادا زندگی کنند برنامه ریخته اند و هیچ تصمیم ندارند ارتباطشان با پناهجویان داخل ترکیه و زندگی پناهجویان داخل ترکیه را قطع کنند. از این میان، از میان کسانی که ذهن و زندگی شان در ترکیه و بعد، در کشوری که قرار است خانه ی آینده شان باشد، می گذرد، یکی هست که تجربه ی کار اجتماعی در زمینه ی حقوق همجنسگرایان در ایران داشته، و حواسش پی ایران است و کارهایی که می شود و باید برای کسانی که در ایران مانده اند کرد، و یا به زبانی دیگر، حواسش پی ساختن ایران است تا به سادگی از ایران فرار نکرده باشد و دیگران را در آتش رها نکرده باشد. به من می گوید باید راههای بیشتری برای همیاری و همفکری و همقدمی با دگرباشانی که در ایران مانده اند پیدا کنیم، قطع نشویم.

یکی از پناهجوهای گی که با شکایت یک خانم غیردگرباش ایرانی در ترکیه به اتهام «قصد تجاوز!!» چهار ماه در زندان بود، با رفتن من و دوستی که در این سفر همراهی ام می کند به آن شهر و ملاقات با تمام عوامل موثر و توضیح چند نکته ی مبهم در مورد همجنسگرایان مرد و در صد تمایل شان به تجاوز به یک خانم جوان، و با همراهی و حمایت دستگاه قضایی ترکیه، آزاد شد. یکی از پناهجویانی که بیماری شدید و خطرناکی داشت با کمک پزشک همکار سازمان در ایالات متخده، در ترکیه بستری شد و بعد از اتمام معالجات، مرخص شد. پناهنده ی دیگری که به شدت بیمار بود دارو و کمک های درمانی تحویل گرفت. پرونده های عقب افتاده بررسی شدند و پرونده های تازه به لیست سازمان اضافه شدند.

از روزی که وارد ترکیه شده ام همراه پناهجوهای دگرباش ایرانی، و با مشورت هم، شبانه روز کار و مشورت می کنیم و برنامه ها را با سرعت، به دلیل وقت کم، پیش می بریم

.

شرایط بچه های ما در ترکیه بیش از اندازه دشوار است و سرگیجه آور و تلخ

.

همکار سابق سازمان دگرباشان جنسی ایرانی ادعای خنده داری کرده و به جرات می توانم بگویم برای اولین بار در طول این سه هفته ی گذشته، همه ی ما را اینجا در ترکیه از ته دل خنداند.  ساقی قهرمان، تمام و کمال، با نام و شخص و صدا و صورت خودش اینجاست، در ترکیه. برای این جمع که گرسنه و تشنه امنیت و آرامش و آزادی و نان در یک گوشه ی امن دنیا است، و برای خودم که همبسته و همراه این جمع ام آرزوی موفقیت می کنم

از روزی که به ترکیه آمده ام جمله ای که سه سال پیش در یکی از وبلاگ های همجنسگرایان ایران خواندم و نفهمیدم را می فهمم:  ما هستیم … بزرگ و پر امید

… و خیلی چیزهای دیگر را هم می فهمم … نظیر این که چرا فعالان  جامعه ی دگرباشان جنسی  که در ایران اند خواب ندارند

.

با احترام

.

ساقی قهرمان. همین.

۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹