مثل پرت شدن از روی هیچ روی هیچ روی هیچ روی هیچ

   هیچ Falling off a

هیچ On a
.

 , Crunchy, Over a Sip Of Water, I Thinks

 .

.

.

.

    هیچ Off a     

                 هیچ Off a         

                   هیچ  Off  a                                  

هیچ Over a 

 

I cried, when you died on me, yes, that’s when it all started

.
I cried, yes, Right After, But Then,

رنگ‌ها از هم گریختند از من گریختند از خود گریختند از زیر خاک گریختند از روی خاک بلند شدند با من با من

Yes, right then, when you died on me
But Why?! 

.
 I loved You Didn’t I, Aye, Sen nasılda ölmek için doğmușum, hayātım!
.

 You See?

As I Said,

Look at my right eye and check through purple, then

  Look at my bottom lip, check through scarlet

You’ve got two choices

۱- Consider me the Tavoos that I am

۲- Consider me the bruised, bleeding f-male that I am

 Then again, whichever filter you choose to see me through, can’t ignore the fact that ben kesin dusheram heman senin ulumoun sunradan

 This Sen, is not you, of course, Reader! 

  من صاحب رنجی یکتا و خجسته‌ام

رنجی از آن گونه آگاه به تشنگی که چشم را به سوی درون می‌چرخاند

*

رنج من از جنس تنی است که از کسی زاده نشده و کسی را نزاییده و هیچگاه از کسی زاده نخواهد شد و هیچگاه کسی را نخواهد زایید

*

تیغی پیوندهای من را با چیزهایی که خاطرات من‌اند، قطع می‌کند

*

بیداری من سرشار از سیل‌هایی است که جاری می‌شود می‌برد ما را به زیر زمین

*

با این حال، وقتی من را روی صحنه می‌برند، می‌نشینم، آرام، بی‌تشنج، بی‌‌مرگ، بی‌تپش