محبوب مجنون

–           من اینجا زیر زمین‌ام   –           کجایی؟   –           من رو...

Read More

ناعدالت

… دارد. شاخ دارد. شاخ دارد. شاخ دارد. این جانور زانوهاش، زانوی خداست؛ خم نمی‌شود. ...

Read More

عشق‌ام، شاخ…