کوتاه

ما زرد و آبی و بنفش و صورتی و سرمه ای راه راهیم سفید و آبی آسمانی و سیاه و خاکستری کم...

Read More

هستیم

مردم را دوباره به سمتی می برند بن بست، به جایی که هیچ آینده ای مهم نیست به جز آینده ا...

Read More

کسی خبر دارد؟